Bosse Tori Dey
3 oktober 2021

Krin pranasi

Met de aanstaande viering van 140 jaar plantage Onverwacht, zijn de bewoners al weken bezig de plantage grondig schoon te maken. De schoonmaak doet denken aan de traditie van vroeger; gezellig met pranas’ tori, plagerijen, eten en drinken. Het “Bosse-gevoel” was duidelijk bij iedereen merkbaar. 

Krin pranasi, het schoonhouden van het dorp, is een collectieve verantwoordelijkheid van de bewoners. Gemiddeld vier tot zes keer per jaar wordt er opgeroepen tot een grote schoonmaak van het dorp. De schoonmaak wordt aangekondigd door de dorpsboodschapper (bar’wroko man). Zowel van vrouwen als mannen, volwassenen en kinderen wordt verwacht dat zij aan de schoonmaakactie deelnemen. De schoonmaak duurt enkele dagen en houdt onder meer in: het maaien van de openbare plaatsen zoals de wegbermen, het schoonmaken van de grafzerken, het ophalen van de afvoerkanalen en de Hooikreek en het snoeien van bomen. Het dorpsbestuur zorgt voor de benodigde gereedschappen en materialen en de bewoners zorgen voor eten en drinken.

Onverwacht: verboden gebied voor Corona 

Sinds de corona-uitbraak is er op de plantage zover bekend nog niemand die besmet geraakt met het virus. Aan het begin van de uitbraak hadden de bewoners de ingang van de plantage enige tijd afgesloten voor buitenstaanders. Dat er tot nu toe niemand besmet is geraakt, zou kunnen komen doordat de bewoners op Onverwacht zich goed aan de coronamaatregelen houden en zo min mogelijk risico nemen.